Ceník služeb a úkonů

Úhrady za úkony Bytového družstva Zubří

Převod členského podílu mezi cizími

6000 Kč

Převod členského podílu mezi rodinnými příslušníky

rodiče, děti, sourozenci, vnuci, pravnuci

2000 Kč

Výměna bytu mezi členy BD Zubří 

2500 Kč

Převod členského podílu ke garáži na cizí

2000 Kč

Převod členského podílu ke garáži na rod. příslušníka

600 Kč

Ohlášení stavebních úprav - drobné úpravy v bytě

300 Kč

Žádost o úpravy v bytě vyžadující stavební povolení i zasklení balkonů a lodžií    skutečná výše podle sazebníku stavebního úřadu  BD poskytuje plnou moc

Dohoda manželů o užívání bytu po rozvodu 

300 Kč

Dohoda o podnájmu bytu/garáže třetím osobám

2000 Kč

Dodatečný souhlas s podnájmem bytu/garáže, který nebyl řádně dopředu schválen

3000 Kč

Upomínky za dlužné nájemné - vyúčtování 1. upomínka

2. upomínka 500 Kč 3. upomínka - právní 2 000 Kč

250 KčÚhrada za upomínání dlužného nájemného s doručenkou


50 Kč

Vydávání opisu nájemní smlouvy

50 Kč

Zhotovení kopie nebo opisu z členského spisu starších jednoho roku 


50 Kč

Sepsání dohody o výše splátkách dluhu 


100 Kč

Vystavení přehledu o úhradě nájmu 


30 Kč

Potvrzení o členství v družstvu a o nájmu bytu při převodu do OV 


50 Kč

Vyhledávání a vydávání technic. dokument.bytu/domu z archivu 


100 Kč

Zpracování minořádného vyúčtování na více osob 


100 Kč

Náklady na převod bytu/garáže do osobního vlastnictví : skutečné náklady zpracovateli prohlášení a smluv podíl ba byt/garáž skutečné náklady zpracovateli rozkreslení bytů/garáží/SP podíl ba byt/garáž skutečné náklady na zápis a vklad do KN podíl ba byt/garáž změny v prohlášení podle skutečných nákladů podíl ba byt/garáž paušální úhrada BD 1 000 Kč