Vývěska-Oznámení

co byste měli vědět

Vývěska


Pozvánka na seminář - pro veřejnost

Ochrana domácností před požáry

a nebezpečnými plyny

prevence proti vzniku požárů, výbuchů a otrav

pořádá
Česká asociace hasičských důstojníků, z. s.
ve spolupráci s HZS Zlínského kraje, HZS Moravskoslezského
kraje, HZS ČR, VŠB-TU Ostrava Fakultou bezpečnostního
inženýrství, Zlínským krajem a Statutárním městem Zlínem 

viz příloha

Oznámení k aktuální situaci

S účinností od 31.12.2020 došlo k novelizaci zákona LEX COVID a od uvedeného data lze
až do 30.6.2021 využít korespondenčního hlasování nebo hlasování pomocí technických
prostředků, i když to neumožňuje zakladatelské právní jednání nebo to zákon zakazuje
(jako v případě shromáždění delegátů BD) bez ohledu na to, zda konání schůze omezuje
mimořádné opatření.
Kvůli možnosti hlasovat per rollam tak již tento přehled nemusíte sledovat a až do
30.6.2021 lze takto rozhodovat bez ohledu na další omezující opatření.
Sledovat omezení mimořádných opatření pro možnost konat schůze má smysl pro:
- konání schůze prezenčním způsobem nebo pro
- stanovení lhůty, kdy uplyne prodloužené funkční období (skončilo-li funkční období
člena voleného orgánu do 30.12.2020, prodlužuje se funkce automaticky do uplynutí 3
měsíců po skončení mimořádných opatření).

Podněty občanů směřované na Město Zubří


Úplný přehled opatření z důvodu COVID-19


Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát a Příloha k účetní uzávěrce za rok 2019


11.10.2021

Z důvodu nemoci zavřeno až do odvolání- v akutních případech kontakt možný telefonicky