POZOR – změna Provoz správy bytového družstva v prosinci 2023 Od 1.12.2023 – 15.12.2023 - běžný provoz BD Od 18.12.2023 – do 1.1.2024 – zavřeno Běžný provoz Bytového družstva Zubří od úterý 2.1.2024. V Zubří, dne 5.12.2023 V případě nutnosti kontakt na BD: 731413984 a 603517291

Pozvánka na Shromáždění delegátů

dne 31.10.2023 v 16 hod. v klubovně Sokolovny v Zubří- jen pro zvané- pozvánka předána oproti podpisu

Výroční zpráva BD Zubří za rok 2022

Vývoj cen tepla od 1.1.2022

Vysvětlení ke snížení nájemného

Od 1.1.2022 do 30.6.2022 byla cena za GJ     776,-Kč

od  1.7.2022 do 30.9.2022 byla cena za GJ   979,- Kč

od 1.10.2022 - do 31.12.22 byla cena za GJ 1754,98 Kč

od těchto cen se odvíjelo navýšení předpisů záloh na teplo v roce 2022

při konečném  vyúčtování za rok 2022 , byla firmou ZTEnergy stanovena stropová částka stanovená státem 1488,-  Kč za GJ

 rok 2023

od 1.1.2023 - 30.3.2023 byla stanovena částka za GJ  1398,72,- Kč

od 1.4.2023                    je stanovena částka za GJ na  1194,- Kč

zálohy na rok 2023 se odvíjí od těchto cen a proto pro rok 2023 by měly být dostačující , pokud nenastanou situace, které my neovlivníme.

Volby do představenstva družstva

Volby do představenstva družstva


Oslovujeme všechny členy Bytového družstva, kteří chtějí pracovat pro své družstvo, aby se přihlásili v kanceláři Bytového družstva.

Kandidátem do představenstva Bytového družstva nebo do kontrolní komise se může stát každý vlastník členských práv starší 18-ti let. Kandidátka musí být podepsaná kandidátem v kanceláři Bytového družstva, pro potvrzení, že s kandidaturou souhlasí. Termín pro přijetí přihlášky kandidáta je do 1.9.2023.

Bližší informace podá p.Horáková v kanceláři družstva mobil: 731 413984

p.Marková: 603517291

Formuláře ke stažení

Konec topné sezony

dne 10.5.2022 byla ukončena topná sezona

Provoz kanceláře na Cyrila a Metůda

                     pondělí 4.7.2022-zavřeno - dovolená                    5.7-6.7.2022 zavřeno-státní svátek


Detektory kouře, požární hlásiče

Detektory kouře, požární hlásiče

Vzhledem k množícím se případům požáru v bytových jednotkách, představenstvo bytového družstva Zubří a Shromáždění delegátů doporučuje obyvatelům (vlastníkům, nájemníkům) bytových domů instalaci detektorů kouře či požárního hlásiče v bytě. Nemusí se jednat o profesionální hlásiče, stačí nainstalovat detektory kouře nebo požární hlásiče , které jsou volně v prodeji. I takovéto jednoduché zajištění bytu může předejít škodě či újmě na zdraví.

Za představenstvo Bytového družstva Marková Ludmila-předseda představenstva

Oznámení k aktuální situaci

S účinností od 31.12.2020 došlo k novelizaci zákona LEX COVID a od uvedeného data lze
až do 30.6.2021 využít korespondenčního hlasování nebo hlasování pomocí technických
prostředků, i když to neumožňuje zakladatelské právní jednání nebo to zákon zakazuje
(jako v případě shromáždění delegátů BD) bez ohledu na to, zda konání schůze omezuje
mimořádné opatření.
Kvůli možnosti hlasovat per rollam tak již tento přehled nemusíte sledovat a až do
30.6.2021 lze takto rozhodovat bez ohledu na další omezující opatření.
Sledovat omezení mimořádných opatření pro možnost konat schůze má smysl pro:
- konání schůze prezenčním způsobem nebo pro
- stanovení lhůty, kdy uplyne prodloužené funkční období (skončilo-li funkční období
člena voleného orgánu do 30.12.2020, prodlužuje se funkce automaticky do uplynutí 3
měsíců po skončení mimořádných opatření).

Podněty občanů směřované na Město Zubří


Úplný přehled opatření z důvodu COVID-19


Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát a Příloha k účetní uzávěrce za rok 2019