Vývěska-Oznámení

co byste měli vědět

Konec topné sezony

dne 10.5.2022 byla ukončena topná sezona

Provoz kanceláře na Cyrila a Metůda

                     pondělí 4.7.2022-zavřeno - dovolená                    5.7-6.7.2022 zavřeno-státní svátek


Detektory kouře, požární hlásiče

Detektory kouře, požární hlásiče

Vzhledem k množícím se případům požáru v bytových jednotkách, představenstvo bytového družstva Zubří a Shromáždění delegátů doporučuje obyvatelům (vlastníkům, nájemníkům) bytových domů instalaci detektorů kouře či požárního hlásiče v bytě. Nemusí se jednat o profesionální hlásiče, stačí nainstalovat detektory kouře nebo požární hlásiče , které jsou volně v prodeji. I takovéto jednoduché zajištění bytu může předejít škodě či újmě na zdraví.

Za představenstvo Bytového družstva Marková Ludmila-předseda představenstva

Oznámení k aktuální situaci

S účinností od 31.12.2020 došlo k novelizaci zákona LEX COVID a od uvedeného data lze
až do 30.6.2021 využít korespondenčního hlasování nebo hlasování pomocí technických
prostředků, i když to neumožňuje zakladatelské právní jednání nebo to zákon zakazuje
(jako v případě shromáždění delegátů BD) bez ohledu na to, zda konání schůze omezuje
mimořádné opatření.
Kvůli možnosti hlasovat per rollam tak již tento přehled nemusíte sledovat a až do
30.6.2021 lze takto rozhodovat bez ohledu na další omezující opatření.
Sledovat omezení mimořádných opatření pro možnost konat schůze má smysl pro:
- konání schůze prezenčním způsobem nebo pro
- stanovení lhůty, kdy uplyne prodloužené funkční období (skončilo-li funkční období
člena voleného orgánu do 30.12.2020, prodlužuje se funkce automaticky do uplynutí 3
měsíců po skončení mimořádných opatření).

Podněty občanů směřované na Město Zubří


Úplný přehled opatření z důvodu COVID-19


Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát a Příloha k účetní uzávěrce za rok 2019